Mateřská škola Tuchoměřice
Mateřská školaTuchoměřice

Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí o přijetí

Mateřská škola Tuchoměřice

okres Praha – západ, příspěvková organizace

V souladu s ustanovením § 34 odst.3 a §183 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Tuchoměřice, okres Praha-západ, příspěvková organizace zveřejňuje seznam přijatých a nepřijatých uchazečů pro školní rok 2023-2024, pod přiděleným registračním číslem:

Registrační číslo              přijat ANO / nepřijat NE

1                             NE                                                                        23                           ANO

2                             ANO                                                                     24                           ANO

3                             ANO                                                                     25                           NE

4                             ANO                                                                     26                           NE

5                             NE                                                                        27                           ANO

6                             ANO                                                                     28                           ANO

7                             NE                                                                        29                           ANO

8                             NE                                                                         30                           ANO

9                             ANO                                                                      31                           ANO

10                           NE                                                                         32                           ANO

11                           NE                                                                          33                           NE

12                           ANO                                                                      34                           ANO

13                           ANO                                                                      35                           ANO

14                           NE

15                           NE

16                           ANO

17                           ANO                     

18                           NE

19                           ANO

20                           NE

21                           ANO

22                           ANO

V Tuchoměřicích vyvěšeno dne 23.5.2023                                            Petra Nosková

                                                                                                              ředitelka mateřské školy

Vážení rodiče,

Jestliže Vaše dítě bylo přijato do MŠ Tuchoměřice, prosím abyste se dostavili na informační schůzku:

SCHŮZKA RODIČŮ NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ

13.6.2023 V 16.00 V MŠ TUCHOMĚŘICE

POKUD MOŽNO BEZ DĚTÍ

 

Děkuji, budu se na Vás těšit.

S přáním hezkého dne

Rodiče nepřijatých dětí si vyzvednou rozhodnutí 25. – 26. 5. v MŠ  6.30 – 16.30 hod.

 

Petra Nosková

Ředitelka MŠ

Datum vložení: 24. 5. 2023 13:39
Datum poslední aktualizace: 24. 5. 2023 13:44
Autor: Správce Webu