Mateřská škola Tuchoměřice
Mateřská školaTuchoměřice

Organizace vzdělávání MŠ

Děti jsou umístěny do 3 tříd podle věku:

1. třída Berušky -  kapacita 25 nejmladších dětí                                           

2. třída Motýlci - kapacita 10 starších dětí                                                            

3. třída Rybičky - kapacita 25 předškolních            

 

  Činnosti během dne:    

    6.30 -  8.15    scházení dětí, zájmové činnosti, spontánní hry dle volby dětí, individuální práce

    8.15 -  8.45     ranní kruh, cvičení, hygiena

    8.45 -  9.00     svačina

    9.00 -  9.35     řízené činnosti, spontánní aktivity dětí, příprava na  pobyt venku

    9.35 - 11.35     pobyt dětí venku a příprava na oběd

  11.35 - 12.00     oběd

  12.00 - 12.30     rozcházení dětí

  12.30 - 14.00     odpočinek, zájmová činnost,

  14.30 - 16.30     svačina, hry ve třídě, pobyt na  zahradě, individuální činnost s dětmi

  15.00 - 16.30     rozcházení dětí

 

  Třídy: Barevný podzim

Charakteristika integrovaného bloku:

Záměrem tohoto bloku je pomoci novým dětem s adaptací na nové prostředí, získat nové poznatky o přírodě a jejich proměnách. Rozvíjet paměť, pozornost, představivost a fantazii, vyjádřit pocity, dojmy, prožitky. Osvojit si dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností.

 

Dílčí vzdělávací cíle:

 • seznamovat se s pravidly chování i ve vztahu k druhým
 • získat relativní citovou samostatnost a schopnost vytvářet citové vztahy
 • vytvářet elementární povědomí o přírodním prostředí – rozmanitost, vývoj, proměny
 • rozvoj tvořivosti a kreativity
 • psvojit si věku přiměřené praktické dovednosti

 Očekávané výstupy:

 • zvládnout sebeobsluhu
 • chovat se tak, aby dítě neohrožovalo své i bezpečí a pohodu druhých
 • respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla
 • vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů
 • zvládnout jemnou i hrubou motoriku – zacházet s předměty, pomůckami
 • všímat si a vnímat rozmanitosti přírody, jejich změn a dění v okolí

 

Vzdělávací nabídka:

 • příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů
 • jednoduché pracovní a sebe obslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí
 • společné vyjasnění pravidel
 • hry na téma přátelství
 • aktivity podporující sbližování dětí
 • hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhým, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomáhat si a schopnosti vyřešit vzájemný spor ….
 • manipulační činnosti a úkoly s předměty, pomůckami, novým materiálem
 • záměrně pozorovat objekty a předměty – určovat, pojmenovat jejich vlastnosti – velikost, barva, materiál, chuť, vůně...
 • konkrétní operace s materiály – třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, porovnávání
 • sledovat rozmanitosti i změny v přírodě
 • eko hry
 • výlety – vycházky do okolí
 • námětové hry a činnosti

O školce

Rychlý kontakt

Telefon třídy :

 • Berušky: 220 951 284 
 • Rybičky: 220 951 275
 • Motýlci:  220 951 253 
 • 725 537 090

Kontakt ředitelka: 

Petra Nosková

Vedoucí školní jídelny:

Romana Nadionová

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1