Mateřská škola Tuchoměřice
Mateřská školaTuchoměřice

Stravování

 

Školní stravování základních a mateřských škol se řídí vyhláškou č. 107/2005 sb., změny a doplňky předpisu vyhláškou 463/2011sb. S účinností od 1.1.2012. V zařízeních školního stravování se uskutečňuje školní stravování dětí a žáků v době jejich pobytu ve škole.

  • V 1.den nemoci je možnost vyzvednutí oběda do přineseného jídlonosiče od 11:00 do 11:30 hodin.
  • V 2.den nepřítomnosti mají rodiče povinnost své dítě odhlásit. Od druhého dne nepřítomnosti ve škole, se už nejedná o školní stravování. Neomluvené obědy budou účtovány podle vnitřního řádu školní jídelny.
  • Nedotovaná strava - neomluvené svačiny a obědy - se navýší o ostatní náklady na režii o 47,- kč k ceně stravného:         
  • MŠ 3-6 let cena celodenního stravného 99 Kč (52 Kč cena stravy + 47 Kč režie)  
  • MŠ 7 let cena celodenního stravného 102 Kč (55 Kč cena stravy + 47 Kč režie)
  • ZŠ 7-10 let cena stravného 84 Kč (37 Kč cena oběda + 47 Kč režie)              
  • ZŠ 11 let cena stravného 85 Kč (38 Kč cena stravy + 47 Kč režie)           

 

MŠ záloha na měsíc - stravné 1100 Kč + školné 650 Kč

ZŠ záloha na měsíc - 750 Kč

Rodiče jsou povinni včas zaplatit stravné do 15. dne předešlého měsíce zálohově, vyúčtování během července.

První platba do 01.01.2023

Platba bankovním převodem / 10 měsíců / na účet školy.

Číslo účtu : 2801417470/2010

Variabilní symbol: u vedoucí školní jídelny po vyplnění přihlášky ke stravování

Přihláška ke stravování: stravovani/prihlaska-ke-stravovani/

Variabilní symbol přidělí vedoucí ŠJ při přihlášení strávníka a je neměnný po celou dobu, kdy strávník navštěvuje MŠ a posléze ZŠ. Do poznámky prosíme o uvedení celého jména strávníka.

Objednávání stravy je nutné přes internet , kde budete mít přehled o přihlášení a odhlášení obědů, stavu financí na účtu, měsíční vyúčtování stravy.

 

Přihlašování a odhlašování stravy

Odhlášení na následující den je možné den předem do 13:30 hodin, včetně sobot, nedělí a státních svátků.

Baďoučková Hana, Tel.: 725 529 689 

E-mail: jidelna@mstuchomerice.cz

Objednání stravy: www.strava.cz/strava/Stravnik/Prihlaseni