Mateřská škola Tuchoměřice
Mateřská školaTuchoměřice

Důchodci

Stravování důchodců

Odhlášení na následující den je možné den předem do 13:30 hodin, včetně sobot, nedělí a stávních svátků.

 

Kontakty školní jídelna:

mobil: 725 529 689  paní Baďoučková, vedoucí ŠJ

e-mail: jidelna@mstuchomerice.cz

 

Pokyny k platbě:

Strávníci  jsou povinni včas zaplatit stravné do 15. předešlého měsíce zálohově, na měsíc následující. Vyúčtování stravného probíhá během července.

 

Číslo účtu:  FIO 2801417470/2010  

Variabilní symbol přidělí vedoucí ŠJ při přihlášení. Do poznámky prosíme o uvedení celého jména strávníka.

                                                                                 

Stravné     1400 Kč/měsíc