Mateřská škola Tuchoměřice
Mateřská školaTuchoměřice

Přihláška ke stravování

Přihláška ke školnímu stravování

Mateřská škola Tuchoměřice, okres Praha-západ, K poště 327, 252 67 Tuchoměřice
Přihláška ke školnímu stravování
* Povinné pole
Žádám o přijetí syna/dcery ke školnímu stravování
Strávníci jsou stále přihlášeni ke stravování. Odhlášení na následující den je možné den předem do 13:30 hodin, včetně sobot, nedělí a státních svátků.
Přístup k přihlášení je na www.strava.cz/strava/Stravnik/Prihlaseni, výjimečně na mobilním čísle 725 529 689.
Školní jídelna zabezpečuje školní stravování pro žáky pouze v době pobytu v MŠ a ZŠ.
Za pobyt ve škole se považuje i první den neplánované nepřítomnosti a rodič si může stravu odnést v jídlonosiči, tzn., že má nárok na dotovaný oběd podle vyhlášky č. 107/2005 sb.
Od dalšího dne nepřítomnosti tento nárok zaniká a je nutné stravu odhlásit! Neodhlášená strava bude účtována za plnou cenu (cena oběda věcná režie) podle vnitřního řádu školní jídelny.
Odběr stravy pro ZŠ je prováděn prostřednictvím čipu, který je žákovi poskytnut za vratnou kauci 115 Kč. Po ukončení docházky a při vrácení neporušeného čipu se kauce vrací. Pokud žák čip ztratí, musí si zakoupit nový za novou kauci 115 Kč.
Číslo účtu 2801417470/2010, VS - evidenční číslo dítěte, bude přiděleno u hospodářky školní jídelny
Potvrzuji, že jsem se seznámil/-a s pokyny ke stravování a provozním řádem školní jídelny.

označuje povinné pole.